Hack23

Öppen källkodsutveckling

(English version)

Hack23

Om James Pether Sörling
James Pether Sörling
About James Pether Sörling

Erfaren teknikprofessional med expertis inom informationssäkerhet och leverans av säkra molnsystem. Stark förespråkare för transparens i organisationer och engagerad i att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten i mina öppna källkodsprojekt genom användning av branschens bästa metoder som OpenSSF och CII Best Practices.

James Pether Sörling, en säkerhetsprofessional och bidragsgivare till öppen källkod, gav ett föredrag på Javaforum Göteborg där han diskuterade hur man säkrar din utvecklingspipeline med statiska och dynamiska applikationssäkerhetstester, samt mjukvarusammansättningsanalys med Sonarqube.

Utöver detta var Sörling gäst på säkerhetspodcasten Shift Left Like A Boss, där han diskuterade öppna källkodsverktyg som kan göra höghastighetsutveckling mer säker. Som en bidragsgivare till öppen källkod för cfn-nag, som utför infrastruktur som kod (IaC) statisk analys av AWS CloudFormation, skrev han också en öppen källkodsmodul som integrerar CFN-nag i SonarQube.

Press Coverage

Current Projects

Past Projects